NAJLEPSZA OFERTA NA RYNKU

Uncategorized Komentarze (0) »
Pomoc w pisaniu prezentacji maturalnych? Jak napisać prezentację maturalną?
Oferujemy pomoc w pisaniu pracy, prezentacji na ustną maturę z języka polskiego, na DOWOLNY temat. Każdemu maturzyście (pomagam w przygotowaniu) przygotowuje osobną maturę, w związku z czym nie ma problemu plagiatu.
Każdorazowo przygotowuję autorską bibliografię – nie korzystam z żadnych opracowań, każdą maturę tworzę w całości sama.
W ramach matury przygotuję dla uczniów:
1. tekst matury,
2. ramowy plan wypowiedzi,
3. bibliografie przedmiotową oraz podmiotową,
4. prezentacje w programie PowerPoint do wyświetlenia na komputerze i rzutniku podczas zdawania egzaminu – na życzenie,
5. przykładowe pytania, które mogą pojawić się na egzaminie.
UWAGA!!! TYLKO TERAZ BONUS:
Jestem lektorką audiobooków. Przygotuję tekst prezentacji w formie audio (mp3) do odtwarzania na każdym urządzeniu z mp3. Dzięki czemu możesz prezentacji nauczyć się „na słuch” DZIĘKI TEMU MOŻESZ SIĘ CAŁEJ PREZENTACJI NAUCZYĆ NAWET W 1 DZIEŃ np. słuchając przez słuchawki wygodnie w fotelu :-) .
Czas przygotowania:
bibliografia, ramowy plan wypowiedzi – 1 godz.
całość prezentacji – od 24 (1 dzień) do 72 godzin (3 dni)
Drobne porady polonistyczne – bezpłatne
Sugerowana cena prezentacji – 159 zł płatne w całości przed odbiorem prezentacji. Dla prezentacji bez prezentacji audiowizualnej i audiobooku – koszt wynosi 100 zł.
To niewygórowana cena za porządne opracowanie.
Dobrze się zastanów czy wolisz porządny produkt czy wielokrotnie powtarzane, wyświechtane prezentacje za 49 zł, które przed tobą miało wielu maturzystów – może z twojej szkoły.
Aktualnie przy obowiązkowej maturze z matematyki, warto poświęcić czas zaoszczędzony na przygotowaniu do egzaminu ustnego z języka polskiego np. na właśnie na przygotowanie do egzaminu z matematyki lub z jakiegoś innego przedmiotu, bardzo ważnego dla zdającego. Gwarantuje bardzo dobre przygotowanie, w razie jakiś pytań jestem do dyspozycji.
Zapraszam do współpracy!


NAJLEPSZA OFERTA NA RYNKU  Pomoc w pisaniu prezentacji maturalnych? Jak napisać prezentację maturalną?  Oferujemy pomoc w pisaniu pracy, prezentacji na ustną maturę z języka polskiego, na DOWOLNY temat. Każdemu maturzyście (pomagam w przygotowaniu) przygotowuje osobną maturę, w związku z czym nie ma problemu plagiatu.
Każdorazowo przygotowuję autorską bibliografię – nie korzystam z żadnych opracowań, każdą maturę tworzę w całości sama.   W ramach matury przygotuję dla uczniów: 1. tekst matury, 2. ramowy plan wypowiedzi, 3. bibliografie przedmiotową oraz podmiotową, 4. prezentacje w programie PowerPoint do wyświetlenia na komputerze i rzutniku podczas zdawania egzaminu – na życzenie, 5. przykładowe pytania, które mogą pojawić się na egzaminie. UWAGA!!! TYLKO TERAZ BONUS:  Jestem lektorką audiobooków. Przygotuję tekst prezentacji w formie audio (mp3) do odtwarzania na każdym urządzeniu z mp3. Dzięki czemu możesz prezentacji nauczyć się „na słuch” DZIĘKI TEMU MOŻESZ SIĘ CAŁEJ PREZENTACJI NAUCZYĆ NAWET W 1 DZIEŃ np. słuchając przez słuchawki wygodnie w fotelu :-) .
Czas przygotowania: bibliografia, ramowy plan wypowiedzi – 1 godz.całość prezentacji – od 24 (1 dzień) do 72 godzin (3 dni) Drobne porady polonistyczne – bezpłatne  Sugerowana cena prezentacji – 159 zł płatne w całości przed odbiorem prezentacji. Dla prezentacji bez prezentacji audiowizualnej i audiobooku – koszt wynosi 100 zł.To niewygórowana cena za porządne opracowanie. Dobrze się zastanów czy wolisz porządny produkt czy wielokrotnie powtarzane, wyświechtane prezentacje za 49 zł, które przed tobą miało wielu maturzystów – może z twojej szkoły.
Aktualnie przy obowiązkowej maturze z matematyki, warto poświęcić czas zaoszczędzony na przygotowaniu do egzaminu ustnego z języka polskiego np. na właśnie na przygotowanie do egzaminu z matematyki lub z jakiegoś innego przedmiotu, bardzo ważnego dla zdającego. Gwarantuje bardzo dobre przygotowanie, w razie jakiś pytań jestem do dyspozycji. Zapraszam do współpracy!

Tematy 2012/2013

Uncategorized Komentarze (2) »
I. Literatura
1. Przedstaw problem rasizmu we współczesnym świecie na podstawie utworów R.A
Salvator’a.
2. Dwory i dworki szlacheckie. Na wybranych przykładach z literatury polskiej przedstaw
życie mieszkańców
i omów kulturotwórcze znaczenie tych szlacheckich siedlisk.
3. To się czyta dziś, modni pisarze, modne książki. Przedstaw przyczyny popularności
niektórych autorów i ich książek. Sformułuj własną opinię na ten temat.
4. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj
sposoby tworzenia takiego obrazu.
5. Religia i wierzenia jako motywy literackie. Omów temat na wybranych przykładach.
6. „Ballady i romanse” – charakterystyka tomu otwierającego polski romantyzm. Objaśnij
funkcje dominujących motywów.
7. „Zabił się młody…” – przedstaw motyw samobójstwa w utworach z różnych epok.
8. Kobieta upadła a kobieta anioł. Porównaj te motywy, analizując sposoby ich ujęcia w
wybranych dziełach literackich.
9. Przedstaw problem buntownika w wybranych utworach pokolenia kontestatorów.
10. Dziecko jako bohater dzieła literackiego. Przedstaw sposoby ujęcia tego motywu na
wybranych przykładach.
11. Mitologiczne toposy w literaturze. Zaprezentuj ich funkcjonowanie na wybranych
przykładach.
12. Ukaż różne sposoby ujęcia toposu miłości na wybranych przykładach.
13. Ukaż funkcje groteski w literaturze wybranych epok.
14. Rozważ problem wpływu literatury Tolkiena na kulturę XX wieku na przykładzie
wybranych utworów.
15. Wskaż różne sposoby ujęcia toposu wsi na przykładzie wybranych utworów.
16. Ukaż różne sposoby funkcjonowania toposu Arkadii w wybranych utworach literackich.17. Ukaż sposób funkcjonowania motywów fantastycznych w wybranych utworach
literackich.
18. Ukaż różne sposoby ujęcia toposu młodości w literaturze wybranych epok.
19. Topos miłości rodzicielskiej w literaturze wybranych epok.
20. Scharakteryzuj przyczyny i oceń skutki mezaliansów prezentowanych w literaturze XIX i
XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.
21. Ukaż motyw walki o niepodległość w wybranych utworach literackich.
22. Rola liryzmu i ironii w utworach Mariana Hemara – twórcy polskiego kabaretu.
23. Obraz szaleństwa w literaturze. Przedstaw różne ujęcia problemu, odwołując się do
wybranych przykładów.
24. Na wybranych przykładach ukaż związki między baśniami, legendami i innymi
przekazami ludowymi a literaturą fantastyczną.
25. Ukaż wpływ lektur na życie wybranych bohaterów literackich różnych epok.
26. Przedstaw funkcje motywu snu na wybranych przykładach literackich.
27. Ukaż rolę motywu tańca i wesela na wybranych przykładach literackich.
28. Przedstaw naturalistyczny sposób obrazowania świata w wybranych utworach
młodopolskich.
29. .Zaprezentuj różnorodne koncepcje poety i poezji. Odwołaj się do przykładów literackich
różnych epok.
30. Ukaż topos natury i sposób jego funkcjonowania na podstawie wybranych utworów
literackich.
31. Topos rewolucji. Ukaż funkcjonowanie motywu w tekstach literackich różnych epok.
32. Wskaż różne ujęcia toposu rodziny w wybranych utworach literatury polskiej.
33. Wskaż i porównaj różne koncepcje szczęścia w wybranych dziełach literackich.
34. Ukaż topos wędrówki jako drogi dochodzenia do prawdy w wybranych utworach Paula
Coelho.
35. Walka i praca – porównaj dwie różne strategie działania w okresie polskiej niewoli
narodowej.
36. Negatywny bohater- czarny charakter. Odwołując się do przykładów postaci literackich
wybranych epok, przedstaw sposób i określ cel ich kreowania.37. Pieśń patriotyczna w różnych epokach literackich- zinterpretuj wybrane przykłady, omów
ich rolę i znaczenie w życiu narodu.
38. Rola biografii jako klucz do interpretacji twórczości Jana z Czarnolasu.
39. Omów i porównaj motyw utopii w wybranych dziełach literackich.
40. Moralne dylematy pokolenia Kolumbów- przedstaw problem na podstawie twórczości
wybranych pisarzy.
41. Prześledź motyw Hioba w wybranych utworach literackich.
42. Różne ujęcia motywu miłości w literaturze romantycznej- omów na podstawie
wybranych utworów.
43. Omów problem tolerancji na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
44. Inspiracje szekspirowskie w dramacie romantycznym. Omów zagadnienie, odwołując się
do wybranych utworów.
45. Przedstaw różnorodne role artysty w literaturze wybranych epok.
46. Artysta jako bohater literacki. Omów jego rolę w literaturze.
47. Rozważ, odwołując się do wybranych przykładów, jakie funkcje spełniały w literaturze
staropolskiej małe formy poetyckie, np.: epigramat, fraszka, bajka.
48. Polskie dramaty romantyczne jako głos poetów w dialogu na tematy polityczne i
egzystencjalne. Dokonaj porównania wybranych utworów i sformułuj wnioski.
49. Przedstaw różne wizerunki zaborcy w literaturze XIX wieku, określ ich funkcje literackie
i historyczne uwarunkowania.
50. Literackie formy uprawiania filozofii. Omów różne sposoby prezentowania wiedzy
filozoficznej w literaturze pięknej. Odwołaj się do wybranych utworów z przynajmniej dwóch
epok.
51. Wydarzenia historyczne w polskiej literaturze XIX wieku. Porównaj cele i sposoby
posługiwania się tematyką historyczną przez wybranych pisarzy romantyzmu, pozytywizmu i
Młodej Polski.
52. Portret psychologiczny człowieka w sytuacji zagrożenia. Przedstaw to zagadnienie na
podstawie tekstów z literatury wojennej i współczesnej.
53. Funkcjonowanie motywu dworu ziemiańskiego w wybranych utworach literackich.
Omów na przykładach.
54. Omów funkcjonowanie w literaturze motywu bohatera zbuntowanego.55. Literacki portret ojca i syna. Na wybranych przykładach przedstaw funkcjonowanie tego
motywu.
56. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, omów i oceń zasadność kreowania
świata fantastycznego.
57. Motyw „exegi monumentum” w twórczości wybranych poetów. Omów jego
funkcjonowanie jako elementu dziedzictwa antycznego w następnych epokach.
58. Motyw tułaczki w biografii bohatera literackiego. Przedstaw jej funkcje w odniesieniu do
wybranych postaci.
59. Motyw walki, ofiary, poświęcenia- omów jego realizację na podstawie twórczości
wybranych poetów.
60. Bohater zagubiony w labiryncie życia. Przedstaw próby poszukiwania wartości istotnych
dla jednostki i jej pokolenia, dokonując analizy wybranych przykładów, sformułuj wnioski.
61. Wzorce życia godziwego w literaturze wybranych epok. Dokonaj analizy wybranych
przykładów.
62. Samotność jednostki wybitnej- przeznaczenie czy przekleństwo? Rozważ problem na
podstawie wybranych utworów literatury romantycznej i młodopolskiej.
63. Pomiędzy marzeniem o szczęściu a obowiązkiem walki ze złem. Dokonaj analizy postaw
wybranych bohaterów literackich.
64. Zwyczaj i obyczaj ludowy. Przedstaw na wybranych przykładach różne funkcje tego
motywu w literaturze trzech wybranych epok.
65. Topos życia jako teatru. Ukaż funkcjonowanie tego motywu w tekstach różnych epok,
sformułuj wnioski.
66. Czy tytuł, motto i cytat mogą być kluczem do interpretacji dzieła? Rozważ problem na
wybranych przykładach.
67. Bunt jako wyraz aktywnej postawy wobec świata. Rozwiń temat na podstawie wybranych
utworów literackich.
68. Kochać i być kochanym- to szczęście czy cierpienie? Rozważ temat, analizując wybrane
utwory.
69. Jaką funkcję pełnią w literaturze motywy biblijne? Omów znaczenie na wybranych
przykładach.
70. Portrety i karykatury literackie polskiego szlachcica. Przedstaw na kilku wybranych
przykładach różne sposoby kreacji postaci i różne środki artystycznego wyrazu, sformułuj
wnioski.71. Pieniądz i jego rola w życiu bohaterów literackich. Odwołaj się do wybranych utworów
różnych epok.
72. Rozważ, czego dotyczą „rozmowy człowieka z Bogiem”. Przedstaw zmiany w sposobie
postrzegania Boga na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.
73. Wskaż i porównaj różne koncepcje szczęścia w wybranych dziełach literackich.
74. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze.
75. Rozważ różne ujęcia motywu dzieciństwa w wybranych utworach literackich.
76. Rodzina jako model świata i odzwierciedlenie problemów epoki. Omów to zagadnienie
na wybranych przykładach literackich.
77. Różne ujęcia motywu władzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
78. Dialog z tradycją w twórczości wybranych poetów XX wieku. Ukaż problem, odwołując
się do samodzielnie wyselekcjonowanego materiału literackiego.
79. Pamiętnik jako forma narracji. Wskaż różne funkcje takiego sposobu wypowiedzi na
wybranych przykładach.
80. Różnorodny obraz odbiorcy wpisany w dzieło literackie. Przedstaw zagadnienie,
porównując wybrane utwory
i sformułuj wnioski dotyczące sposobów obrazowania adresata zamierzonego.
81. Polemiki bohaterów literackich będące sporem o wartości ponadczasowe w wybranych
tekstach. Dokonaj analizy, wyciągnij wnioski.
82. Rola przemiany wewnętrznej wybranych bohaterów literackich. Przedstaw swoje opinie,
sądy, refleksje.
83. Człowiek, natura, sacrum- zaprezentuj obecność tych motywów w twórczości wybranych
poetów. Ukaż ich wzajemny związek lub wskaż opozycje pomiędzy tymi biegunami
poetyckiego świata.
84. Różnorodne wizje kata i ofiary w literaturze XIX lub XX wieku. Omów zagadnienie na
wybranych przykładach.
85. Zilustruj zjawisko ośmieszania mitów, ideałów, autorytetów w literaturze. Na wybranych
przykładach wskaż zasadność demaskatorskiej roli tekstów literackich.
86. To samo dzieło literackie może być rozmaicie odczytywane. Ukaż to zjawisko na
konkretnym przykładzie np. Iliady, Pana Tadeusza, Przedwiośnia, Boskiej komedii.
87. Rozważ zagadnienie kontrastu jako zasady kompozycji na wybranych przykładach dzieł
literackich.88. Autotematyzm w literaturze. Przedstaw różne sposoby komentowania własnego dzieła
przez twórcę, analizując konkretne utwory (np. Jana Kochanowskiego, Witolda
Gombrowicza)
89. Córki – bohaterki literatury pięknej. Co je łączy, a co dzieli? Zaprezentuj temat,
odwołując się do wybranych przykładów literackich, (np. „Treny” J. Kochanowskiego,
„Balladyna” J. Słowackiego, „Ojciec Goriot” H. Balzaca, „Zbrodnia i kara” i in. )
90. Rozmowy z Bogiem w literaturze. Omów ich formy i znaczenie w wybranych utworach.
91. Żydzi wśród Polaków. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej
wizerunki postaci Żyda.
92. Literatura o mędrcach i mądrości. Przedstaw sposób postrzegania motywu w wybranych
utworach literackich.
93. Przedstaw wątki utopijne w wybranych utworach literackich.
94. Sposoby wykorzystania motywu tyrtejskiego w literaturze. Przedstaw na wybranych
przykładach.
95. Wizerunki Rosjan w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.
96. Analizując celowo dobrane dramaty polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany
awangardowego dramatu XX wieku.
97. Porównaj obrazy Warszawy XIX i XX wieku, wykorzystaj wybrane przykłady.
98. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska
na wybranych przykładach.
99. Oczami dziecka – Holocaust jako epifania ciemności. Przedstaw problem odwołując się
m.in. do pisarstwa Henryka Grynberga, Idy Fink …
100. Genialny detektyw jako bohater literacki. Przedstaw sposoby jego kreowania w
wybranych utworach literatury XX wieku.
101. Wizerunek własny poety wpisany w jego utwory. Przedstaw zagadnienie, analizując
wybrane utwory
z trzech epok. Wysnuj wnioski.
102. Inteligenci w konfrontacji ze światem. Omów postawy bohaterów literackich w
wybranych utworach XIX
i XX wieku.
103. Bohater literacki z książką w dłoni. Omów różnorodność ujęcia motywu biblioteki w
wybranych utworach XIX i XX wieku.
104. Symbolika liczb w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła z
różnych epok.105. Kobieta – muza pisarza.. Przedstaw problem, analizując wybrane dzieła i biografie
artystów.
106. Obrazy Paryża w literaturze polskiej i obcej. Dokonaj porównania.
107. Przedstaw motyw małżeństwa w literaturze wybranej epoki.
108. Wskaż i omów na wybranych przykładach sens i cel dopisywania losów drugorzędnym
postaciom biblijnym (np. Judaszowi, Piłatowi, Marii Magdalenie…)
109. Miłość romantyczna i jej wrogowie. Na wybranych przykładach tekstów kultury określ
stosunek twórców do romantycznych wzorców miłości.
110. Wskaż i omów funkcje motywu horacjańskiego w literaturze polskiej.
111. Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach.
112. Odwołując się do pisarstwa Tadeusza Różewicza, Tadeusza Borowskiego, Henryka
Grynberga i innych, omów problem pochodzenia zła i moralnej odpowiedzialności za
Holocaust.
113. Miłość a wojna. Przedstaw problem, analizując utwory odnoszące się do wybranego
konfliktu zbrojnego.
114. Przemiana bohatera i jej rola w kreowaniu postaci. Omów problem na wybranych
przykładach.
115. Literatura faktu – zanalizuj, zinterpretuj i omów to zjawisko kulturowe.
116. Historia i fikcja. Omów problem, porównując sposoby jego rozwiązania w dwu
wybranych powieściach historycznych.
117. Różne kreacje i funkcje postaci Szatana w literaturze. Rozważ problem na wybranych
przykładach.
118. Satyra, kpina, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Omów problem na przykładzie
wybranych utworów literackich dwóch epok.
119. Tragiczna wizja świata i losu ludzkiego. Omów problem na przykładzie wybranych
utworów antycznych.
120. Przedstaw funkcje literatury parabolicznej na wybranych przykładach literackich z
różnych epok.
121. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Zanalizuj ich funkcje i znaczenie na
wybranych przykładach literackich z różnych epok.
122. Zaprezentuj kreacje postaci Żydów w wybranych dziełach literackich. Sformułuj
wnioski.123. Franciszkańska akceptacja świata. Wskaż źródła i omów kontynuacje na wybranych
przykładach.
124. Sarmata o sobie, inni o Sarmacie. Zaprezentuj sposoby ujęcia wizerunku szlachcica
Sarmaty na wybranych przykładach literackich różnych epok.
125. Motyw zakochanego mężczyzny w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
126. Portret dekadenta w literaturze. Scharakteryzuj i oceń postawę bohatera na wybranych
przykładach.
127. Portrety zbrodniarzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
128. Różne oblicza miłości w literaturze polskiej i europejskiej. Omów na wybranych
przykładach.
129. Omów znaczenie absurdalnego humoru w twórczości Sławomira Mrożka.
130. Motywy kosmogoniczne w najstarszych mitologiach europejskich i we współczesnej
literaturze fantastycznej. Omów na wybranych przykładach.
131. Życie i mit. Na wybranych przykładach ukaż kształtowanie się legendy wokół życia i
twórczości Szekspira.
132. Różne wizerunki i funkcje domu w literaturze kilku epok. Rozważ zagadnienie na
wybranych przykładach.
133. Omów źródła i funkcje literatury fantasy na podstawie wybranych przykładów
literackich.
134. Literatura fantasy, a rzeczywistość. Jakie współczesne problemy poruszają autorzy
fantasy w swych dziełach? Omów temat na wybranych przykładach.
135. Motywy chrześcijańskie oraz mitologiczne w literaturze fantasy. Omów temat na
podstawie wybranych dzieł XX i XXI wieku.
II. Korespondencja sztuk
1. Omów funkcje obrazów przyrody polskiej na wybranych przykładach literatury i sztuki.
2. Ukaż wpływ wojny na psychikę bohaterów w wybranych utworach literackich i w filmie.
3. Ukaż świat wartości i obyczaje ludzi na wybranych przykładach powieści historycznych i
ich adaptacji filmowych.
4. Polemika z mitami romantycznymi w literaturze i malarstwie. Omów to zagadnienie,
odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.5. Od Arkadii po dantejskie piekło. Przedstaw wizję współczesnego świata, odwołując się do
wybranych tekstów kultury.
6. Rozważ funkcjonowanie motywu Apokalipsy w literaturze, malarstwie i (lub) filmie.
7. Zinterpretuj topos matki opłakującej dziecko na podstawie wybranych tekstów kultury.
8. Przedstaw różnorodne wizerunki Maryi, odwołując się do wybranych przykładów literatury
i sztuki.
9. Przedstaw różne ujęcia motywu śmierci w wybranych utworach literackich i w sztuce.
10. Ukaż różne sposoby ujęcia toposu miasta w wybranych utworach literackich i sztukach
plastycznych.
11. Przedstaw etos rycerza i jego realizacje w literaturze i sztuce wybranych epok.
12. Ukaż różnorodność obrazów polskiej szlachty sarmackiej w wybranych utworach
literackich i filmowych.
13. Motyw żeglarza i żeglugi w literaturze i sztuce wybranych epok. Zaprezentuj różnorodne
jego ujęcie, odwołując się do wybranych przykładów.
14. Klasycyzm w literaturze i architekturze. Dokonaj analizy elementów tego prądu,
odwołując się do wybranych tekstów XVII wieku i zabytków Mazowsza.
15. Tatrzańskie inspiracje w literaturze, malarstwie, muzyce XIX i XX wieku. Przedstaw
różne ujęcia pejzażu
i folkloru Tatr, odwołując się do wybranych przykładów.
16. Czy zabytki Mazowsza mogą być źródłem wiedzy o historii, kulturze, tradycji tego
regionu? Uzasadnij, charakteryzując wybrane obiekty. Utwórz mapę kulturalną okolic
Warszawy, ukazując ich związek z życiem literackim.
17. Porównaj obrazy Warszawy utrwalone w literaturze i malarstwie. W jaki sposób miasto
staje się przestrzenią znaczącą w kształtowaniu postawy bohatera? Odwołaj się do wybranych
dzieł literackich i malarskich.
18. Obraz dziecka w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne sposoby ujęcia motywu na
wybranych przykładach.
19. Holocaust w literaturze, filmie i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych
przykładach.
20. Pejzaż i sposoby jego kreowania w dziełach literackich i malarstwie różnych epok.
Scharakteryzuj na podstawie wybranych przykładów.
21. Różne obrazy zaświatów (piekła, czyśćca, raju) obecne w literaturze i sztuce europejskiej.
Przedstaw na wybranych przykładach, uwzględniając zależności między konwencją
estetyczną epoki a artystyczną wizją danego twórcy.22. Motyw ogrodu w malarstwie i literaturze wybranej epoki. Omów na wybranych
przykładach związki ujęć malarskich tego motywu z ujęciami literackimi i zinterpretuj
dostrzeżone podobieństwa i różnice.
23. Porównaj artystyczne interpretacje krajobrazu wiejskiego w literaturze i malarstwie (np.
Reymont, Chagall, Van Gogh). Rozważ problem na wybranych przykładach.
24. Literacki i filmowy obraz człowieka starego. Przedstaw różne ujęcia motywu starości na
wybranych przykładach.
25. Motywy muzyczne w literaturze XIX i XX wieku. Na wybranych przykładach omów
różne ich funkcje.
26. Przedmieście, peryferie, prowincja- przestrzeń kształtująca świat wartości bohatera
literackiego i filmowego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
27. Impresjonizm i symbolizm jako kierunki malarskie wpływające na literaturę XIX i XX
wieku. Przedstaw to zjawisko, analizując wybrane przykłady.
28. Realizm i naturalizm jako sposoby kreowania świata w literaturze i sztukach
plastycznych. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
29. Literackie pierwowzory postaci, przestrzeni a ich filmowe lub sceniczne prezentacje.
Porównaj wybrane przykłady.
30. Samotność i alienacja jako czynnik kształtujący postawę bohatera filmowego i (lub)
literackiego. Rozważ funkcjonowanie tego motywu w odniesieniu do wybranych przykładów.
31. Ziemia rodzinna- tygiel narodów. Wskaż zainteresowanie literatury polskiej historią i
kulturą mniejszości narodowych.
32. Omów barokowe rozumienie piękna i poezji, analizując wybrane utwory poetyckie i
dzieła sztuki.
33. Noc – sposoby jej ujęcia i znaczenie w dziełach literackich i malarskich. Omów temat,
odwołując się do wybranych przykładów.
34. Zanalizuj list jako formę narracji w wybranych dziełach literackich i malarskich. Spróbuj
pokazać, jak różne efekty osiągają twórcy, prezentując postaci piszące i odczytujące list.
35. Jacek Kaczmarski – konspirant, emigrant, poeta wolny. Która z tych autokreacji
pieśniarza ma większą szansę przetrwać próbę czasu? Odpowiedz na pytanie i uzasadnij
swoje stanowisko.
36. Bunt przeciwko rzeczywistości socjalistycznej w twórczości Jacka Kaczmarskiego.
37. Ruiny, groby, opustoszałe zamki. Omów motyw przemijania w literaturze i w innych
dziedzinach sztuki XIX wieku.38. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i w innych dziedzinach sztuki.
Omów i zinterpretuj zjawisko na wybranych przykładach.
39. Inspiracje antyczne w kulturze. Przedstaw wędrówkę wybranego motywu (np. motyw lotu
i upadku Ikara, losy Orfeusza i Eurydyki) na podstawie tekstów kultury.
40. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie Henryka Sienkiewicza i Jana
Matejki. Dokonaj analizy porównawczej dzieł.
41. Motyw snu i jego funkcje w tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
42. Na wybranych przykładach tekstów kultury przedstaw sposoby i funkcje kreowania
postaci rycerza
43. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego najciekawsze twoim
zdaniem przykłady jego zastosowania. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi się posłużyłeś
wybierając materiał do prezentacji.
44. Powstaniec w literaturze pięknej i sztukach plastycznych. Omów sposoby kreacji tej
postaci w wybranych dziełach.
45. Kontrast jako zasada kompozycji w baroku i jego związek ze światopoglądem epoki.
Rozważ temat, odwołując się do przykładów z literatury i sztuk plastycznych.
46. Przeciw stereotypom kata. Scharakteryzuj portrety Niemców w Początku A.
Szczypiorskiego, Pianiście R. Polańskiego, Liście Schindlera S. Spielberga i innych.
47. Drzewa święte, baśniowe, zwyczajne. Omów na wybranych tekstach kultury problem
symbolicznego znaczenia drzew.
48. Miłosne udręki i obsesje. Przedstaw problem na wybranych przykładach tekstów kultury
doby modernizmu, konfrontując je z dziełami wcześniejszych epok.
49. Ideał urody kobiecej w literaturze, malarstwie i popularnych czasopismach. Porównaj
wybrane przykłady i wysnuj wnioski.
50. Motyw wybrańca – od Biblii do Matrixa. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do
wybranych tekstów kultury.
51. Gołębie, łabędzie, orły, sokoły, kruki…. Omów funkcje motywu ptaka w wybranych
tekstach kultury.
52. Ucieczki wybranych bohaterów filmowych i literackich. Przedstaw zagadnienie na
podstawie wybranych dzieł.
53. Czym jest adaptacja filmowa dzieła literackiego? Odpowiedz na pytanie, analizując
wybrane ekranizacje dzieł literackich.
54. Motywy profetyczne w literaturze i sztuce. Omów problem, analizując wybrane teksty
kultury.55. Symbolika światła i ciemności. Przedstaw problem na wybranych przykładach tekstów
kultury z różnych epok.
56. Ewolucja greckiego boga wojny na przestrzeni wieków. Omów problem na przykładzie
wybranych tekstów kultury.
57. Motyw rozstania kochanków w literaturze i malarstwie. Przedstaw sposoby jego ujęcia i
objaśnij znaczenie wybranych scen dla wymowy i konstrukcji prezentowanych utworów.
58. Motyw tańca w literaturze i filmie. Omów problem jego funkcji na wybranych
przykładach dzieł dawnych
i (lub) współczesnych.
59. Echa powstania styczniowego w literaturze i malarstwie II połowy XIX wieku.
Zaprezentuj różne sposoby funkcjonowania tego wątku w wybranych tekstach kultury.
60. Brzydota jako kategoria estetyczna. Przedstaw sposób i zasadność funkcjonowania tej
kategorii w wybranych tekstach kultury.
61. Piosenka literacka (aktorska) w kulturze współczesnej. Przedstaw zjawisko, analizując
tematykę i kształt artystyczny wybranych tekstów.
62. Rola dekoracji i kostiumu w adaptacji teatralnej i ich związek z tekstem literackim. Omów
na przykładzie dwóch lub trzech wybranych sztuk (dramatów).
63. Hip-hop jako zjawisko w kulturze i języku – sztuka czy kicz? Przeprowadź analizę
zjawiska i zaprezentuj swój sąd.
64. Porównaj obrazy Warszawy i jej okolic, ukazane w literaturze współczesnej i filmie na
wybranych przykładach.
65. Przedstaw funkcjonowanie motywu młodości w literaturze i filmie.
66. Aluzje literackie we współczesnej kulturze masowej. Omów problem posługując się
przykładami literackimi, filmowymi, reklamowymi, plastycznymi
67. Przedstaw i scharakteryzuj środki, jakimi posługuje się sztuka graffiti. Omów problem na
wybranych przykładach
68. Rozważ problem obecności archetypów i toposów w komiksie i funkcje, jakie w tym
gatunku pełnią wspomniane elementy. Odwołaj się do odpowiednich przykładów.
69. Przedstaw na wybranych przykładach różne sposoby kreowania artysty w literaturze i
sztuce.
70. Kultura żydowska w literaturze i filmie. Przedstaw jej koloryt, omawiając istotę zjawiska
na wybranych przykładach.
71. Problemy nastolatków w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne sposoby ujęcia tematu na
wybranych tekstach kultury.72. Konflikty pokoleniowe. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich i
filmowych.
73. Porównaj język dzieła literackiego i jego filmowej adaptacji na wybranych przykładach.
74. Przeanalizuj wpływ przestrzeni na życie wybranego bohatera literatury i filmu.
75. Fenomen anime w kulturze Japonii. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł
literackich i filmowych.
76. Obraz Rosji i portrety Rosjan ukazane na przestrzeni wieków. Odwołując się do
wybranych przykładów literackich i innych tekstów kultury, omów funkcje tych wizerunków.
77. Wiliam Szekspir jako innowator w dziedzinie sztuki teatralnej. Omów zagadnienie
odwołując się do wybranych dzieł tego dramatopisarza.
78.  Współczesne teatralne innowacje inscenizacyjne klasycznych tekstów literackich. Omów
na wybranych przykładach.
79. Zawiłość ludzkiej psychiki. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych.
80. Przeanalizuj wpływ przestrzeni na życie wybranego bohatera literackiego i filmu.
81. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i w malarstwie. Dokonaj analizy wybranych
dzieł.
82. Motyw upływu czasu w literaturze i w malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych
przykładach.
83. Rola pejzażu w literaturze i w malarstwie romantyzmu. Omów temat na wybranych
przykładach.
84. Kobieta, anioł czy demon? Rozważ problem opierając się na literaturze i malarstwie epoki
romantyzmu
i Młodej Polski.
85. Stereotyp Żyda w oczach Polaka. Zaprezentuj problem, odwołując się do kilku
przykładów z literatury polskiej i malarstwa.
86. Cechy impresjonistycznego postrzegania świata. Określ je na podstawie analizy
wybranych dzieł literackich
i malarskich przełomu XIX i XX wieku.
87. Porównaj różne ujęcia motywu domu. Prezentując problem odwołaj się do literatury i
innych tekstów kultury.
88. Wizerunek kobiety w kulturze Japonii. Omów zagadnienie na podstawie wybranych
przykładów z literatury
i innych tekstów kultury.89. Konflikty polityczne i społeczne we współczesnych tekstach kultury i literaturze. Omów
zagadnienie na wybranych przykładach.
90. Powstanie Warszawskie w tekstach kultury. Omów zagadnienie na wybranych
przykładach.
91. Symbol jako środek wyrazu oraz nawiązania poetyckie w malarstwie Janusza
Lewandowskiego.
92. Połączenie świata bajki i grozy. Na wybranych przykładach z literatury, sztuki i filmu
omów zagadnienie.
93. Koncepcja, charakter, obiekt buntu w literaturze i muzyce rockowej. Omów na wybranych
przykładach.
III. Język
1. Imiona, przydomki, pseudonimy. Dokonaj analizy słowotwórczej i etymologicznej
zebranego materiału, wykorzystując przykłady literackie i funkcjonujące w języku twojego
otoczenia.
2. Kultura języka w Internecie. Scharakteryzuj język użytkowników Internetu na podstawie
samodzielnie zebranego materiału.
3. Język zakochanych. Scharakteryzuj, analizując odpowiednio dobrane cytaty z tekstów
literatury dawnej
i współczesnej, listów, blogów itp.
4. Zabawa słowem w poezji. Zanalizuj odpowiednio dobrane przykłady.
5. Etykieta językowa dawniej i dziś. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i inne (np.
nagrania radiowe i telewizyjne, czaty, dyskusje na forum internetowym). Pomiń teksty, które
uznasz za niecenzuralne.
6. Sztuka tworzenia nowych wyrazów. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich.
7. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich
przynależność środowiskową i charakter.
8. Język i styl dzieła epickiego. Scharakteryzuj na wybranym przykładzie (np. Lalki B. Prusa)
9. Porównaj sposoby wykorzystania języka mówionego jako tworzywa literatury na
przykładzie twórczości wybranych poetów współczesnych.
10. Jak mówią politycy w Rzeczypospolitej? Scharakteryzuj język trzech polskich polityków i
poddaj go ocenie.11. Przedstaw rolę kontekstów kulturowych w tekstach reklam, analizując konkretne
przykłady.
12. Tekst reklamowy jako gatunek wypowiedzi. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane
przykłady.
13. Dokonując analizy języka wybranych pism młodzieżowych, wyjaśnij, jaki obraz świata
one kreują.
14. Retoryka współczesnej polityki. Omów problem na podstawie różnych wystąpień
sejmowych.
15. Zjawiska charakterystyczne dla języka propagandy, nie tylko w PRL-u. Omów problem,
starannie dobierając przykłady.
16. Co to jest manipulacja językowa? Na podstawie wybranych tekstów literackich i
publicystycznych scharakteryzuj to zjawisko, omów jego zakres i funkcję.
17. Zapożyczenia w języku polskim. Omów ich zasadność i scharakteryzuj zjawisko.
18. Gwara młodzieżowa wczoraj i dziś. Dokonaj analizy zebranego przez siebie materiału.
19. Na samodzielnie zebranym materiale ( np. język gazet codziennych, zasłyszane rozmowy)
wskaż błędy językowe i wyjaśnij mechanizm ich powstawania.
20. Język reklamy jako narzędzie manipulacji. Omów zagadnienie, dokonując analizy kilku
wybranych tekstów reklam i wskaż środki językowe służące manipulacji.
21. Dokonaj analizy języka wybranych komiksów. Jaki obraz świata one kreują?
22. Parodia jako zjawisko językowe. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych
przykładach.
Uprawnienia budowlane | Program antyplagiatowy | Sklep ezoteryczny | Medycyna naturalnaZaloguj się